Agnieszka Figiel Rzeczoznawca

o nas cel wyceny maszyny
drogowe
maszyny
rolnicze
szkolenia wycena
dzieł sztuki
świadectwa
energetyczne
praktyki środki trwałe
i techniczne
inwentaryzacja sprzęt
medyczny
wycena
przedsiębiorstw
blog

Czas na termomodernizację – jak pozyskać na to środki?

O krakowskim smogu w ostatnim czasie mówiło się bardzo dużo. Jak wskazano na stronie www.powietrzewkrakowie.pl, w zeszłym roku przez łącznie 188 dni przekroczona była dopuszczalna norma zanieczyszczeń w powietrzu. Jaki to ma wpływ na nasze organizmy? To dokładnie tak, jakbyśmy palili 9 papierosów dziennie.


roof-768735_640

Źródło niebezpieczeństwa

Ministerstwo Środowiska wskazuje, że groźne pyły i gazy są emitowane do atmosfery głównie w rezultacie: spalania paliw stałych w piecach i kotłach domowych, paliw płynnych w silnikach samochodowych, paliw stałych w energetyce i przemyśle, procesów przemysłowych, a także emisji wtórnej zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych (na przykład dróg, chodników). Zanieczyszczone powietrze może natomiast wpływać negatywnie na cały organizm – powodować zaburzenia pracy wątroby, alergie, niedokrwienie serca, choroby płuc i bóle głowy. Podobno każdego roku z tego powodu umiera aż 45.000 osób.

Program Czyste Powietrze

W ramach walki z zanieczyszczeniem powietrza rząd uruchomił program Czyste Powietrze. Jego celem jest zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Korzystając z tej inicjatywy, właściciele domów jednorodzinnych mogą wystąpić o dofinansowanie na termomodernizację budynków. Wsparcie finansowe może dotyczyć: ocieplenia domu, wymiany okien, a także wymianie starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego. Jak uzyskać świadczenie? Należy wystąpić ze stosownym wnioskiem do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Można to zrobić w zwykłej formie pisemnej albo elektronicznie (poprzez aplikację internetową, przy użyciu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP). Budżet przeznaczony na realizację tego programu to aż 103 miliardy złotych (częściowo są to bezzwrotne dotacje, a częściowo zwrotne pożyczki). Każde gospodarstwo domowe, spełniające warunki programu, może uzyskać dotację, sięgającą od 40 do 90 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji (maksymalnie 53 tysiące złotych). Na najwięcej mogą liczyć osoby o niskich dochodach.

Agnieszka FigielRzeczoznawcaAgnieszka Figiel RzeczoznawcaAgnieszka Figiel Rzeczoznawca