Agnieszka Figiel Rzeczoznawca

o nas cel wyceny maszyny
drogowe
maszyny
rolnicze
szkolenia wycena
dzieł sztuki
świadectwa
energetyczne
praktyki środki trwałe
i techniczne
inwentaryzacja sprzęt
medyczny
wycena
przedsiębiorstw
blog

Czy wreszcie powstanie szkoła na Złocieniu?

Szkoła na krakowskim Złocieniu urosła do rangi legendy. Od dłuższego czasu mówi się o tym przedsięwzięciu, ale kamień węgielny pod tę budowę wciąż nie został położony. Piętrzą się za to problemy. Teraz, przy okazji kolejnych wyborów samorządowych, zagadnienie powróciło na usta Krakowian. Czy tym razem rzeczywiście zostanie poczyniony pierwszy krok?


school-2051712_640

Rozrastający się Złocień

Krakowski Złocień od dłuższego czasu intensywnie się rozwija. Budownictwo mieszkaniowe rośnie tam w zastraszającym tempie. W efekcie na osiedlu przybywa ludzi, a w tym dzieci w wieku szkolnym. Brakuje jednak placówek oświatowych. Okoliczne szkoły podstawowe są przepełnione i zapewnienie edukacji w trybie jednozmianowym jest w zasadzie niemożliwe. Złocień woła zatem o nową szkołę.

Nieustanne problemy

Podstawowym problemem, z którym borykał się krakowski magistrat, była niemożność znalezienia gruntu pod budowę szkoły. W tym miejscu miasto dysponowało bowiem jedynie niewielką działką, zbyt małą do realizacji inwestycji. Okazało się jednak, że tuż obok istnieje pusta parcela, będąca własnością parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Sprawa sięgnęła samego szczytu krakowskiej hierarchii kościelnej. Prezydent Miasta Krakowa, zwrócił się o wyrażenie zgody na sprzedaż części kościelnej działki do arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Finalnie, po licznych dyskusjach, 12 października 2018 r. podpisano list intencyjny, który otworzył drogę do zakupu części nieruchomości.

Kiedy powstanie szkoła?

To jeszcze nie koniec formalności i długotrwałych procedur. Obecnie trwa proces podziału geodezyjnego działek. Następnie konieczne będzie sporządzenie operatu szacunkowego i ustalenie ceny. Dopiero po sprzedaży możliwe będzie natomiast sporządzenie projektu i wybór wykonawcy. Na szkołę przyjdzie nam zatem poczekać co najmniej kilka lat.

Agnieszka FigielRzeczoznawcaAgnieszka Figiel RzeczoznawcaAgnieszka Figiel Rzeczoznawca