Agnieszka Figiel Rzeczoznawca

o nas cel wyceny maszyny
drogowe
maszyny
rolnicze
szkolenia wycena
dzieł sztuki
świadectwa
energetyczne
praktyki środki trwałe
i techniczne
inwentaryzacja sprzęt
medyczny
wycena
przedsiębiorstw
blog

Lepsze warunki kredytu dla profesjonalistów?

Niewiele osób o tym wie, a jednak przedstawiciele tak zwanych zawodów zaufania publicznego, mogą liczyć na korzystniejsze warunki kredytu. Przy czym w grupie tej znajdują się nie tylko, najczęściej kojarzeni z tym pojęciem, lekarze i prawnicy. Kto jeszcze zapłaci mniej i łatwiej uzyska kredyt?


doctor-563428_640

Przedstawiciele zawodów zaufania publicznego, czyli kto?

Tak naprawdę nie wiadomo do końca, kogo banki uważają za przedstawicieli zawodów zaufania publicznego. Teoretycznie pojęcie to zostało uregulowane w polskim prawie – i to nawet w Konstytucji RP, jednak nigdy nie doczekało się jasnej i przejrzystej definicji. Z jednej strony wiąże się je z istnieniem samorządu zawodowego, z drugiej strony wskazuje się, że są to profesje „polegające na wykonywaniu zadań o szczególnym charakterze z punktu widzenia zadań publicznych i z troski o realizację interesu publicznego”. Czym kierują się banki, przyznając określonym osobom preferencyjne warunki, tego jednak do końca nie wiadomo. Wśród osób, mogących liczyć na korzystniejsze zasady kredytowania są z pewnością: lekarze, stomatolodzy, farmaceuci, biegli rewidenci, rzeczoznawcy majątkowi, geodeci, osoby prowadzące biura rachunkowe, doradcy podatkowi, wykładowcy akademiccy, radcy prawni, adwokaci, notariusze, sędziowie oraz prokuratorzy. Niektóre instytucje finansowe do tego grona zapraszają również nieco mniej zamożnych przedstawicieli zawodów zaufania publicznego, takich jak nauczyciele, strażacy, policjanci, strażnicy więzienni oraz pielęgniarki.

Dlaczego lekarze, prawnicy i nauczyciele mają lepiej?

Warto zatem zastanowić się nad tym, dlaczego właśnie przedstawiciele zawodów zaufania publicznego, mogą skorzystać z korzystnych kredytów. Niewątpliwie każdy kredyt stanowi mniejsze lub większe ryzyko dla banku. Jeżeli zagrożenie jest duże, bank będzie starał się zrekompensować sobie ewentualną stratę, narzucając na kredytobiorcę dodatkowe wymogi i obciążenia. Dlaczego w kontekście zawodów zaufania publicznego to zagrożenie jest mniejsze? Z uwagi na to, że przedstawiciele tych profesji mają stabilne zatrudnienie i regularne dochody. Poza tym to wykształceni i ambitni ludzie, którzy statystycznie podejmują rozsądniejsze i lepiej przemyślane decyzje. Niespłacanie kredytu mogłoby natomiast nadszarpnąć nie tylko ich portfel, ale również wizerunek.

Agnieszka FigielRzeczoznawcaAgnieszka Figiel RzeczoznawcaAgnieszka Figiel Rzeczoznawca