Agnieszka Figiel Rzeczoznawca

o nas cel wyceny maszyny
drogowe
maszyny
rolnicze
szkolenia wycena
dzieł sztuki
świadectwa
energetyczne
praktyki środki trwałe
i techniczne
inwentaryzacja sprzęt
medyczny
wycena
przedsiębiorstw
blog

Nowe Centrum Obsługi Inwestora

Ruszył proces inwestycyjny budowy nowego Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie. Obecnie trzy firmy zostały zakwalifikowane do udziału w dialogu konkurencyjnym. Postępowanie to wyłoni wykonawcę i jednocześnie zarządcę obiektu. Jak będzie wyglądała nowa, miejska inwestycja?

meeting-2284501_640

Partnerstwo publiczno-prywatne

Źródłem pomysłu nowego Centrum Obsługi Inwestora jest rządowa polityka partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Zakłada ona współpracę pomiędzy poszczególnymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotami prywatnymi, działającymi w sferze usług publicznych. Strony zawartych w ramach PPP umów realizują ustalony wcześniej cel, uzupełniając wzajemnie swoje kompetencje i możliwości finansowe. W ocenie rządu taka metoda realizacji inwestycji pozwala na najbardziej efektywny ekonomicznie sposób tworzenia infrastruktury i dostarczania usług publicznych.

Wyłonienie partnera prywatnego

Realizacja inwestycji Centrum Obsługi Inwestora rozpoczęła się zatem od wyłonienia partnera prywatnego. W tym celu Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą „Budowa, utrzymanie i zarządzanie obiektem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”. W obecnym etapie postępowania uczestniczy trzech kandydatów. Nad procedurą wyłonienia prywatnego partnera czuwa nie tylko ZIM, ale również niezależni doradcy – firmy Domański Zakrzewski Palinka sp. k., Mott MacDonald Polska sp. z o.o. oraz Crido Taxand sp. z o.o. Pierwszy z podmiotów jest doradcą prawnym, drugi doradcą technicznym, a trzecim doradcą finansowym.

Jak ma wyglądać nowe Centrum?

Centrum Obsługi Inwestora będzie potężnym gmachem. Obiekt ma się składać z dwóch budynków. Jeden będzie miał cztery kondygnacje, drugi pięć. Budynki zostaną połączone przewiązkami i wspólnym traktem komunikacyjnym – pasażem z garażem podziemnym i magazynem. Centrum Obsługi Inwestora zostanie dostosowane do pełnienia roli publicznej. Znajdą się w nim zarówno wydziały Urzędu Miasta Krakowa (Wydział Kształtowania Środowiska, Biuro Infrastruktury Miasta, Wydział Architektury i Urbanistyki, Wydział Skarbu Miasta, Wydział Strategii i Rozwoju, Biuro Planowania Przestrzennego oraz Wydział Geodezji), jak i informacja ogólna, kasy, dziennik podawczy, sale obsługi klientów, serwerownia, rozdzielnia poczty, punkt ksero, posterunek Straży Miejskiej, bank, bufet z zapleczem oraz sale konferencyjne z zapleczem.

Ile to kosztuje?

Centrum Obsługi Inwestora to jedna z większych, planowanych przez władze Miasta Krakowa, inwestycji. Szacunkowy koszt realizacji tego projektu to 227 milionów złotych. COI zajmie obszar aż 19,7 tysięcy metrów kwadratowych, a w tym 15 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej.

Agnieszka FigielRzeczoznawcaAgnieszka Figiel RzeczoznawcaAgnieszka Figiel Rzeczoznawca