Agnieszka Figiel Rzeczoznawca

o nas cel wyceny maszyny
drogowe
maszyny
rolnicze
szkolenia wycena
dzieł sztuki
świadectwa
energetyczne
praktyki środki trwałe
i techniczne
inwentaryzacja sprzęt
medyczny
wycena
przedsiębiorstw
blog

Nowy standard wyceny nieruchomości już niebawem

14 marca 2019 r. odbyła się konferencja, na której wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń poinformował o planach wdrożenia nowego standardu wycen nieruchomości. Chodzi o sporządzanie operatu szacunkowego przy zastosowaniu podejścia porównawczego. Projekt trafił już do konsultacji publicznych i prawdopodobnie wejdzie w życie pod koniec marca tego roku.


wyceny nieruchomości

Czym jest podejście porównawcze?

Podejście porównawcze jest jednym z najczęściej wykorzystywanych w procesie wyceny nieruchomości. Wartość nieruchomości ocenia się na podstawie porównania cen, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. Poprawność sporządzenia takiej wyceny opiera się zatem przede wszystkim na właściwym doborze nieruchomości podobnych. Powinny one pochodzić z tego samego rynku (na przykład rynek gruntów mieszkaniowych) oraz znajdować się w podobnej lokalizacji. Rzeczoznawca majątkowy, w ramach podejścia porównawczego, może skorzystać z trzech metod wyceny: porównywania parami, korygowania ceny średniej oraz analizy statystycznej rynku. Każda z nich narzuca na niego nieco odmienne zasady postępowania.

Czym są standardy wyceny?

Do 31 sierpnia 2017 r. organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych samodzielnie, a w zasadzie po uzgodnieniu z ministrem, ustalały standardy, do których stosowania zobowiązani byli wszyscy rzeczoznawcy majątkowi. Takie uprawnienie organizacjom tym dawała ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Nowelizacja, która weszła w życie 1 września 2017 r. nieco zmodyfikowała te zasady. Teraz to minister ustala i ogłasza obowiązujące standardy zawodowe w drodze obwieszczenia. Za przygotowanie projektu odpowiada natomiast Rada Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości.

Jak działa Rada Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości?

Rada Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości została powołana do życia przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w czerwcu 2018 roku. W jej ramach stworzono dwie komisje. Komisja do spraw opracowania standardów zawodowych odpowiada za merytoryczną weryfikację projektów standardów zawodowych przygotowanych przez poszczególne zespoły specjalistów oraz za nadzór nad tymi zespołami. Z kolei komisja do spraw opiniowania standardów zawodowych, jak sama nazwa wskazuje, opiniuje przygotowane projekty. W Radzie Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości pracują przede wszystkim praktycy – rzeczoznawcy majątkowi z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Dlaczego zdecydowano się na specjalny standard?

W resorcie inwestycji i rozwoju stwierdzono, że brak jednolitych i powszechnie stosowanych norm postępowania wpływa negatywnie na jakość wykonywanych operatów szacunkowych. Dodatkowo utrudnia to organom administracji i sądom ich rzetelną i kompleksową ocenę. Błędy rzeczoznawców majątkowych przekładają się z kolei na wydłużanie prowadzonych postępowań administracyjnych i generują dodatkowe koszty. Właśnie dlatego konieczne stało się sformułowanie nowego standardu wyceny. Nowy standard, dotyczący podejścia porównawczego, ma ujednolicić przyjętą praktykę w zakresie wyceny nieruchomości.

Agnieszka FigielRzeczoznawcaAgnieszka Figiel RzeczoznawcaAgnieszka Figiel Rzeczoznawca