Agnieszka Figiel Rzeczoznawca

o nas cel wyceny maszyny
drogowe
maszyny
rolnicze
szkolenia wycena
dzieł sztuki
świadectwa
energetyczne
praktyki środki trwałe
i techniczne
inwentaryzacja sprzęt
medyczny
wycena
przedsiębiorstw
blog

Specustawa mieszkaniowa – nowe perspektywy mieszkaniowe

Specustawa mieszkaniowa, czyli właściwie ustawa z 5 maja 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych, weszła w życie w sierpniu 2018 r. Dzięki niej deweloperzy zyskali możliwość szybszego realizowania inwestycji mieszkaniowych. Czy z tego powodu rynek mieszkań rozkwitnie? Czy poszukujący wymarzonego „M” będą mieli większy wybór?


move-2481718_640

Co zyskają deweloperzy?

Specustawa mieszkaniowa zakłada między innymi, że możliwe będzie realizowanie inwestycji mieszkaniowych niezależnie od istnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Oznacza to tyle, że w przypadku braku planu, deweloper nie będzie musiał borykać się z kolejnym, długotrwałym postępowaniem administracyjnym, ale oprze się jedynie na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. To znacznie przyspieszy całą procedurę. Ułatwieniem będzie również skrócenie terminów prowadzenia postępowań administracyjnych oraz mniej wymaganych dokumentów.

Kto skorzysta z nowych przepisów?

Nie przy każdej inwestycji deweloper będzie mógł skorzystać z udogodnień. Specustawa mieszkaniowa określiła szereg wymogów w tym zakresie. Przede wszystkim realizowane przedsięwzięcie musi posiadać bezpośredni dostęp do drogi publicznej oraz niezbędną infrastrukturę wodną, kanalizacyjną, elektroenergetyczną. Poza tym konieczne jest zachowanie określonej odległości od przystanku komunikacyjnego, a także ośrodków edukacji (szkół i przedszkoli). Deweloper musi również zapewnić przyszłym mieszkańcom bliski dostęp do terenów wypoczynku, sportu i rekreacji. Same mieszkania także zostały obarczone specyficznymi wymaganiami. Między innymi w dużych miastach nie mogą być wyższe niż 14 kondygnacji, a w mniejszych miejscowościach niż 4 kondygnacje.

Realizacja inwestycji w formie uproszczonej lub tradycyjnej

Deweloperzy na mocy nowych przepisów mają zatem możliwość wyboru – albo skorzystają z dotychczasowej formy realizacji inwestycji mieszkaniowej, albo zdecydują się na wersję uproszczoną. Co istotne, nie każda działka spełni wymagania specustawy mieszkaniowej, a zatem nie w każdym przypadku opcja uproszczonej wersji będzie możliwa. Niewątpliwie jednak nowe przepisy spowodują rozkwit rynku mieszkaniowego w Polsce, a to oznacza, że poszukujący swojego wymarzonego „M”, będą mieli większy wybór.

Agnieszka FigielRzeczoznawcaAgnieszka Figiel RzeczoznawcaAgnieszka Figiel Rzeczoznawca