Agnieszka Figiel Rzeczoznawca

o nas cel wyceny maszyny
drogowe
maszyny
rolnicze
szkolenia wycena
dzieł sztuki
świadectwa
energetyczne
praktyki środki trwałe
i techniczne
inwentaryzacja sprzęt
medyczny
wycena
przedsiębiorstw
blog

Ulga mieszkaniowa, czyli jak uniknąć podatku od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn to dość bolesny wydatek, szczególnie wtedy, gdy dziedziczymy nieruchomość, a nie pieniądze. Jak uniknąć obciążenia podatkowego? Czym jest ulga mieszkaniowa i jak z niej skorzystać? O tym kilka słów w dzisiejszym artykule.


money-2724248_640

Kiedy należy zapłacić podatek od spadków i darowizn?

Zgodnie z ustawą z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn temu obciążeniu podatkowemu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych, wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem: dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności.

Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn

Istnieją różne możliwości uzyskania zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Przede wszystkim należności nie zapłaci najbliższa rodzina (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha), jeżeli nabycie danej rzeczy lub praw majątkowych zgłoszą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. To prawdopodobnie najczęstszy rodzaj stosowanej ulgi. Jeżeli jednak spadkodawca i jego spadkobiercy nie są spokrewnieni albo jako najbliższa rodzina spóźnili się ze złożeniem oświadczenia, należy poszukać innego mechanizmu. Ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie ulgi mieszkaniowej.

Czym jest ulga mieszkaniowa?

Ulga mieszkaniowa to raczej zapomniana instytucja, a jednak niezwykle przydatna. Dotyczy ona nabycia nieruchomości mieszkalnych – własności, współwłasności, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego albo spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego. Ulga mieszkaniowa polega na tym, iż do podstawy opodatkowania nie wlicza się ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 metrów kwadratowych. A zatem dziedziczący mieszkania lub domy, o powierzchni mniejszej niż 110 metrów kwadratowych, nie zapłacą żadnego podatku.

Czy są dodatkowe warunki?

Żeby nie było tak „różowo”, chcący skorzystać z ulgi mieszkaniowej muszą spełnić określone przepisami, dodatkowe warunki. Przede wszystkim osoba, która nabyła nieruchomość nie może być właścicielem innej nieruchomości mieszkalnej. Jeżeli jest i chce skorzystać z ulgi, musi przenieść tę własność na inną osobę w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego. Dodatkowo nie można zbyć nabytej nieruchomości przez okres 5 lat.

Agnieszka FigielRzeczoznawcaAgnieszka Figiel RzeczoznawcaAgnieszka Figiel Rzeczoznawca