Agnieszka Figiel Rzeczoznawca

o nas cel wyceny maszyny
drogowe
maszyny
rolnicze
szkolenia wycena
dzieł sztuki
świadectwa
energetyczne
praktyki środki trwałe
i techniczne
inwentaryzacja sprzęt
medyczny
wycena
przedsiębiorstw
blog

Wykorzystanie operatu bez zgody rzeczoznawcy

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami rzeczoznawca majątkowy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie, sporządzonego przez niego, operatu szacunkowego, jeżeli nastąpiło to bez jego zgody oraz do innego celu, niż ten cel, dla którego został stworzony. Co to oznacza?


sign-1732791_640

Jaki jest cel sporządzenia operatu?

Przede wszystkim dość niejasne wydaje się określenie „cel sporządzenia operatu”, ponieważ przepisy w zasadzie nie zawierają żadnej definicji tego terminu. Często korzysta się z nieostrego określenia „na potrzeby prowadzonego postępowania sądowego” albo „na potrzeby sprawy, prowadzonej przez wskazany organ administracji publicznej”. To jednak w żaden sposób nie precyzuje celu. Należy bowiem mieć na uwadze, że w ramach jednego postępowania może pojawić się nawet kilkanaście różnych operatów. Wśród praktyków rzeczoznawstwa majątkowego uznaje się zatem, że cel powinien zostać precyzyjnie wskazany w samej opinii. Można na przykład opisać rodzaj wyceny i oznaczenie konkretnej nieruchomości, której dotyczy.

Za co odpowiada rzeczoznawca majątkowy?

Przedstawiciele środowiska rzeczoznawców majątkowych są zgodni, że operat nie może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami dla rzeczoznawcy, jeżeli został niepoprawnie wykorzystany, a zatem nie do celu, do którego go stworzono. Rzeczoznawca majątkowy może odpowiadać jedynie za niewłaściwe, sprzeczne z przepisami, błędne sporządzenie opinii. W takiej sytuacji będzie odpowiadał dyscyplinarnie.

Agnieszka FigielRzeczoznawcaAgnieszka Figiel RzeczoznawcaAgnieszka Figiel Rzeczoznawca