Agnieszka Figiel Rzeczoznawca

o nas cel wyceny maszyny
drogowe
maszyny
rolnicze
szkolenia wycena
dzieł sztuki
świadectwa
energetyczne
praktyki środki trwałe
i techniczne
inwentaryzacja sprzęt
medyczny
wycena
przedsiębiorstw
blog

PRAKTYKI

Kandydat do zawodu rzeczoznawcy majątkowego musi posiadać odpowiednie uprawnienia zawodowe. Po ukończonych studiach wyższych  o specjalności związanej z gospodarką nieruchomości, koniecznym staje się odbycie praktyki zawodowej. Określają to przepisy prawa:

ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 518, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami (Dz. U. 2014, poz. 328).

Kto może być uczestnikiem naszych praktyk?

Prowadzone przez naszą firmę praktyki, kierujemy do kandydatów posiadających:

  • wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności związanej z gospodarką nieruchomościami
  • wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe na kierunku: „Wycena nieruchomości”

Ile trwa praktyka?

Praktyka zawodowa na rzeczoznawcę majątkowego trwa 6 miesięcy.  W tym okresie kandydat musi sporządzić 6 operatów szacunkowych, wykorzystując różne podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości.

Dlaczego warto?

  • Oferujemy opiekę merytoryczną oraz sprawdzenie i omówienie wszystkich przygotowanych przez kandydatów na rzeczoznawcę majątkowego operatów.
  • Organizujemy comiesięczne, indywidualne spotkania, na których omawiamy aspekty prawne oraz metodykę.
  • Przedstawiamy wzory operatów szacunkowych, dzięki czemu kandydat może uniknąć podstawowych wielu błędów.
  • Wydajemy odpowiednie zaświadczenia o uczestnictwie w praktykach.

Ile kosztuje praktyka?

Koszt praktyki: ok. 2 000 zł

Dzienniczek praktyk: 100 zł

Kontakt:

biuro@rzeczoznawca24.com

tel. 12 415-87-30

tel. 690-966-707

Praktykę zawodową można rozpocząć w dowolnym momencie!

 

Agnieszka FigielRzeczoznawcaAgnieszka Figiel RzeczoznawcaAgnieszka Figiel Rzeczoznawca