Do czego potrzebna jest wycena samochodu?

Biegły sądowy albo po prostu rzeczoznawca majątkowy w swojej pracy niejednokrotnie podejmuje się wyceny samochodu i innych pojazdów. Kiedy sporządzenie takiej opinii jest konieczne? Czy dzięki temu uzyskamy większe odszkodowanie po wypadku? Na te pytania odpowiadamy w niniejszym artykule.

Jakiej wyceny dokonuje biegły sądowy?

Rzeczoznawca majątkowy, w tym biegły sądowy dokonuje różnorodnych wycen, związanych z pojazdami mechanicznymi. Określa on wartość nie tylko samochodów osobowych, ale również samochodów ciężarowych, naczep, przyczep oraz cystern. Dokonuje też kompleksowego oszacowania wartości całego taboru samochodowego, należącego do danego podmiotu. Taka wycena wymaga dużej wiedzy i doświadczenia. Zdecydowanie różni się ona od oszacowania wartości nieruchomości, przedsiębiorstwa, a także innych składników majątkowych. No ale kiedy właściwie taka wycena jest konieczna?

Zabezpieczenie kredytów i umów leasingu

Pierwszym i podstawowym celem, dla którego wycenia się pojazdy, jest zabezpieczenie kredytów bankowych oraz zawieranie umów leasingu. Wartość pojazdu stanowi bowiem dla leasingodawcy albo kredytodawcy gwarancję, że w przypadku ewentualnego niespłacania kolejnych rat, podmioty te odzyskają przynajmniej część swoich pieniędzy. Ich strata w takim przypadku będzie wynosiła bowiem albo kwotę udzielonego kredytu albo różnicę pomiędzy wartością początkową auta, a obecną, po pewnym czasie trwania umowy leasingowej. Rzeczoznawca majątkowy jest zatem zobowiązany do precyzyjnego ustalenia wartości samochodu.

Odszkodowanie za wypadek

Innym powodem, dla którego dokonuje się wyceny samochodu, jest odszkodowanie za wypadek komunikacyjny. W jego wyniku może bowiem dojść do zniszczenia pojazdu. Sprawca wypadku albo jego ubezpieczyciel będą więc zobowiązani do pokrycia wynikłej szkody. Szkoda może mieć przy tym charakter częściowy lub całkowity. Rozróżnienie pomiędzy obiema formami również zależy od stwierdzonej wartości samochodu. Jeżeli bowiem koszty naprawy auta przekraczałyby lub byłyby równe jego wartości sprzed wypadku, mówimy o szkodzie całkowitej. Wówczas nawet nie podejmuje się próby naprawienia auta, ale zwraca poszkodowanemu kwotę, odpowiadającą wartości pojazdu.

Postępowania sądowe

Biegły sądowy w swojej pracy często spotyka się z zagadnieniem wyceny samochodu w ramach różnorodnych postępowań sądowych. Nie chodzi jednak wyłącznie o sprawy o odszkodowanie w związku z wypadkiem komunikacyjnym. Czasem są to również kwestie, dotyczące likwidacji przedsiębiorstwa, określonych, niezapłaconych wierzytelności i tak dalej. Wówczas taki rzeczoznawca majątkowy, działając w roli biegłego sądowego, sporządza profesjonalną opinię o wartości pojazdu.

Ruchomości24.pl – specjaliści w zakresie wyceny

Świadczymy kompleksowe usługi, związane między innymi z wyceną wartości środków i megaukładów technicznych, maszyn i urządzeń wszelkich branż i typów, maszyn przemysłowych i ciągów technologicznych, linii technologicznych, wartości taboru samochodowego, samochodów osobowych, ciężarowych, a także naczep, przyczep. Gwarantujemy pełen profesjonalizm, rzetelność i szybkość realizacji usługi. Zapraszamy do kontaktu.