Inwentaryzacja budowlana

Projekt techniczny szczegółowo przedstawia rzeczywisty stan istniejącego budynku. Odzwierciedlenie to może być wykonywane za pomocą dokumentacji papierowej lub elektronicznej. Inwentaryzacja budowlana to zazwyczaj element projektu stanowiącego modernizację domu. Niezależnie od tego czy jest to związane z remontem, czy jedynie ze zmianą rozmieszczenia niektórych pomieszczeń, ważne jest, by ten proces przebiegał sumiennie i nie był “drogą na skróty”.

W przypadku starych mieszkań i domów ma to kluczowe znaczenie, gdyż przeprowadzona inwentaryzacja budowlana przedstawi zmodernizowane elementy. Ma ona też za zadanie zastąpić inwestorowi brak zaakceptowanego planu, na mocy którego w przeszłości wydano pozwolenie na rozpoczęcie prac związanych z postawieniem budynku.

W przypadku nieotrzymania takiej dokumentacji, architekt nie może rozpocząć przygotowywania projektu modernizującego dom, a inspektor nadzorujący z właściwego urzędu gminy nie może wydać pozwolenia na rozpoczęcie prac remontowych.

Inwentaryzacja budowlana, inaczej projekt techniczny jest szczegółowym przedstawieniem rzeczywistego stanu istniejącego budynku; inwentaryzacja wykonywana jest w postaci dokumentacji elektronicznej lub papierowej.