Wycena sprzętu medycznego

Zgodnie z treścią ustawy wyrobami medycznymi określa się sprzęt, aparaturę, narzędzia, przyrządy, materiały oraz inne artykuły stworzone przez producenta w celu wykorzystywania ich do:

  • wydawania diagnozy, łagodzenia skutków choroby, leczenia, zapobiegania oraz monitorowania
  •  łagodzenia, kompensowania urazów oraz upośledzeń, monitorowania, diagnozowania i leczenia
  • normowania urodzeń
  • modyfikacji, badania bądź zastępowania budowy anatomicznej oraz prowadzenia procesu fizjologicznego

Mogą być one stosowane samodzielnie lub w połączeniu. Wycena narzędzi i materiałów medycznych przeprowadzana jest głównie w celu kupna-sprzedaży. Jednak to nie jedyna możliwość oszacowania wartości. Wycena sprzętu medycznego i aparatury wykonywana jest również w przypadku ustalenia stawki czynszu z tytułu dzierżawy.

Organem zrzeszającym producentów wyrobów medycznych w naszym kraju jest Ogólnopolska Izba Gospodarcza Polmed. Jakość m.in. sprzętu czy materiałów została wyrażona przez normę europejską ISO 13485:2003. Została ona zaakceptowana przez Europejską Komisję Normalizacyjną (CEN). Miało to miejsce 16 czerwca 2003 roku. Stosownie z regulacjami wszystkie kraje członkowskie wchodzące w skład organizacji muszą nadać normie status krajowy. Przedsiębiorstwa, chcąc sprzedawać wyroby m.in. aparaturę czy materiały na rynku międzynarodowym, są zobligowane do wdrożenia regulacji ISO 13485:2003. Mimo wymagań zawartych w dyrektywach ustanowionych przez Unię Europejską normalizujących kupno i sprzedaż w krajach członkowskich produktów leczniczych, w naszym kraju stosowane są szczegółowe przepisy odnoszące się do systemów jakości.