Wycena koparki – jak to się robi ?

Wycena koparki – jak to się robi ?

Często dostajemy pytanie od klientów w jaki sposób podchodzimy do wyceny, na co zwracamy uwagę i jak to wygląda.

W celu rozjaśnienia tej kwestii opiszemy przykładową wycenę koparki, gdzie klient zlecił wycenę, aby uzyskać informację za ile maszynę może sprzedać.

Po zleceniu wykonania usługi i akceptacji ceny przystępujemy do umówienia się z klientem na wizję lokalna. Na wizji weryfikujemy dokumenty techniczne urządzenia, parametry, wyposażenie oraz sprawdzamy podstawowy zakres pracy urządzenia m.in. sprawdzamy układ hydrauliczny więc prosimy o to, aby kierowca stanął na łyżce.  Spisujemy najważniejsze informacje: model, typ, rok produkcji, który właściciel, przebieg, kabina czy jest pełna, wyposażenie, ilość łyżek i stan łyżek, zmianowość pracy, stan opon, przeprowadzone naprawy, weryfikujemy serwis itp. Na koniec wykonujemy dokumentacje fotograficzną.

Istotny jest cel wyceny czyli po co wyceniamy. W przypadku tej wyceny będziemy określać wartość rynkową w podejściu porównawczym. Podejście porównawcze opiera się na metodzie cenowo – porównawczej, a oszacowanie wartości przedmiotów wyceny winno być oparte na znajomości cen. Podejście to ma doprowadzić do określenia najbardziej prawdopodobnej ceny sprzedaży środków technicznych. W podejściu porównawczym, jeśli nie stosuje się porównania parami, to można użyć relacji wartości, tzn. stosunku wartości obiektu używanego do kosztu zastąpienia obiektu nowego.

Na podstawie zebranych informacji przystępujemy do pracy. W przypadku wyceny tego typu urządzenia potrzebujemy ok 4 dni roboczych i wycena jest gotowa.

Przeprowadzamy analizę rynku, czyli szukamy najbardziej zbliżonych ofert ruchomości podobnych do przedmiotu wyceny. Sugerujemy się parametrami technicznymi, przebiegiem itd. Po wyselekcjonowaniu najbardziej podobnych koparek dokonujemy korekt uwzględniając stan „naszej” koparki do porównywanych. Oczywiście należy się tu kierować tym co pokazuje rynek jak i doświadczeniem rzeczoznawcy.

Sam raport/operat możemy podzielić na 4 rozdziały. Pierwszy rozdział to informację podstawowe, czyli kto jest zleceniodawcą, co jest przedmiotem, gdzie się wizja odbyła, cel wyceny, opis metodologii. Kolejny rozdział to szczegółowy opis przedmiotu wyceny i zdjęcia. Trzeci opis czyli przedstawienie już wyselekcjonowanych ruchomości podobnych i dokonanych korekt. I ostatni rozdział to przedstawienie wyniku końcowego i przedstawienie klauzur.

Koszt wyceny koparki to kwota ok. 600 zł.

Dodaj komentarz