Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany… Nawet w kradzieży.

Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany… Nawet w kradzieży.

Zgodnie z art. 278 kk kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawiania wolności od 3 miesięcy do lat 5. Ostatnie statystyki policji pokazują, że liczba przestępstw dotycząca kradzieży mocno wzrasta. W mienionym roku dokonano ponad 20 tys. tego typu przestępstw. Najczęściej kradzione rzeczy są ze sklepów odzieżowych, z elektroniką używaną i drogerii. Najbardziej „chodliwym” towarem są droższe wyroby perfumeryjne.  Rząd wraz ze wzrostem inflacji postanowił zwiększyć próg, od którego momentu kradzież będzie przestępstwem. Wykroczenie jest czynem szkodliwym do wysokości 500 zł, powyżej tej kwoty szkoda jest przestępstwem. W związku z przyszłymi zmianami przestępstwem będziemy nazywać przywłaszczenie cudzej rzeczy o wartości 800 zł.  Należy pamiętać, iż określenie szkody należy określić uwzględniając stan techniczny (między innymi stopień zużycia) na dzień kradzieży i poziom cen również na dzień zdarzenia. Właściciele sklepów, handlarze są zaskoczeni taka zmianą i sygnalizują iż będzie to zachęta jeszcze do częstszych kradzieży.

Dodaj komentarz