Audyty i świadectwa energetyczne

Wielkość zapotrzebowania na prąd konieczny do zaspokojenia potrzeb mających związek z eksploatacją budynku czy lokalu określa dokument zwany świadectwem energetycznym. Służy ona do ogrzewania, przygotowywania ciepłej wody, klimatyzacji, wentylacji, a w przypadku budynków instytucji publicznej do oświetlenia. Certyfikat energetyczny (świadectwo) szacuje wielkość zapotrzebowania na prąd, będącego konsekwencją standardu obiektu i jego przeznaczenia, a także systemów instalacyjnych. Są to stałe oraz obiektywne cechy, dzięki którym można to stwierdzić. Nie da się natomiast tego zweryfikować na podstawie pomiarów zużycia przez użytkowników, bowiem sposób ten, nie gwarantuje pożądanego obiektywizmu.

W celu sporządzenia charakterystyki obiektów przemysłowych i magazynowych, przeprowadza się audyt, który nie zawiera ilości prądu dostarczanej do tych budynków wykorzystywanej dla celów technologiczno-produkcyjnych. Certyfikat jest niezbędny m.in. do powiadomienia o finalizacji prac przy rozbudowie lub budowie obiektu.