Wycena maszyn i urządzeń

Maszyny budowlane to  grupa urządzeń stosowanych w robotach budowlanych. Wycena maszyn i urządzeń, a w szczególności maszyn budowlanych, to wiodąca usługa w naszej firmie. Wykonujemy profesjonalne wyceny, kierując się wszystkimi normami i obowiązującymi zasadami. Wycena maszyn i urządzeń to zadanie odpowiedzialne. Podczas wyceny należy wziąć pod uwagę wiele czynników wpływających na wartość. Każda wycena ruchomości wykonywana jest przez nas  z zachowaniem dużej staranności.

Wycena maszyn i urządzeń – podział urządzeń budowlanych

Powszechnie przyjmuje się następujący podział urządzeń budowlanych:

 • koparki, ładowarki łyżkowe, maszyny do płaskiego odspajania gruntu, spycharki ,zgarniarki, równiarki, zrywarki, maszyny do zagęszczania gruntów, walce, zagęszczarki, ubijarki, ubijaki
 • maszyny do robót ziemnych
 • maszyny do robót drogowych
 • rozściełacze do asfaltu
 • stabilizatory podłoża, frezarki asfaltu, urządzenia do hydromechanizacji i odwadniania, pogłębiarki
 • pompy, rurociągi, zestawy igłofiltrowe, zestawy igłostudzienne, filtry studzienne, urządzenia wiertnicze, wiertnice, wodomiotacze, ssawniki, zagęszczacze pulpy i oddzielacze urobku
 • urządzenia do robót palowych
 • rury obsadowe, młoty kafarowe, wyrywacze kafarowe, wybieraki, kafary, palownice, zestawy palownicze, głębiarki
 • maszyny do przeróbki kruszyw
 • kruszarki, młyny, przesiewniki, maszyny do produkcji i transportu masy betonowej, betonownie, betoniarki, składowiska kruszywa
 • maszyny do zagęszczania masy betonowej
 • wibratory do betonu
 • maszyny do robót zbrojarskich
 • giętarki, maszyny transportu samochodowego, samochody ciężarowe, ciągniki
 • maszyny transportu bliskiego
 • przenośniki, ładowarki przenośnikowe, dźwignice
 • maszyny do robót wykończeniowych
 • frezarki do betonu, urządzenia do robót tynkarskich, urządzenia do robót malarskich, urządzenia do robót podłogowych, zacieraczki do posadzek, urządzenia do robót instalacyjnych
 • narzędzia zmechanizowane
 • młoty udarowe
 • urządzenia pomocnicze
 • agregaty prądotwórcze, agregaty sprężarkowe, agregaty grzewcze, zawiesia, stojaki, szalunki

Wycena ruchomości Kraków (wycena maszyn i urządzeń), dotycząca maszyn drogowych, powinna brać pod uwagę markę, model, typ, wyposażenie, rok produkcji, a także  stan techniczny i zużycie.