Wycena środków trwałych i technicznych

Nasze biuro oferuje profesjonalną wycenę wszelkich środków trwałych. Wyceny wykonujemy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Wycena środka trwałego może być przydatna w wielu sytuacjach, a zgłaszającymi się do nas klientami są zarówno duże przedsiębiorstwa, małe i średnie firmy, wszelakie instytucje, jak i osoby prywatne.

Zgodnie z art. 22a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych środkami trwałymi są stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:                                                                                                                    -budowle,                                                                                                                          -budynki oraz lokale będące odrębną własnością                                                       -maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty.

Wycena środka trwałego – cele przeprowadzonej wyceny

Cele, dla których wykonuje się wyceny są bardzo różne. Najczęściej wycena środków trwałych to zagadnienie, którym interesują się przedsiębiorcy, chcący wycenić swój majątek. Często wycena jest im potrzebna do dokonania różnych przekształceń własnościowych, upadłościowych czy też fuzji lub likwidacji przedsiębiorstwa. Ustalenie kwoty bazowej potrzebne jest również do negocjacji cenowych, a także określenia cen wywoławczych na przetargach, aukcjach oraz licytacjach. Wycena środków trwałych interesuje również osoby prywatne, dla których wykonujemy najczęściej wycenę dla celów podziału majątku, ustalenia wysokości szkody dla potrzeb postępowania ubezpieczeniowego lub w celach zabezpieczenia kredytu bądź pożyczki.