Praktyki

Kandydat do zawodu rzeczoznawcy majątkowego musi posiadać odpowiednie uprawnienia zawodowe. Po ukończonych studiach wyższych  o specjalności związanej z gospodarką nieruchomości, koniecznym staje się odbycie praktyki zawodowej. Określają to przepisy prawa:

ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 518, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami (Dz. U. 2014, poz. 328).

Kto może być uczestnikiem praktyk?

Prowadzone przez naszą firmę praktyki, kierujemy do kandydatów posiadających:

  • wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności związanej z gospodarką nieruchomościami
  • wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe na kierunku: „Wycena nieruchomości”

Ile trwa praktyka?

Praktyka zawodowa na rzeczoznawcę majątkowego trwa 6 miesięcy.  W tym okresie kandydat musi sporządzić 6 operatów szacunkowych, wykorzystując różne podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości.

Dlaczego warto?

Oferujemy opiekę merytoryczną oraz sprawdzenie i omówienie wszystkich przygotowanych przez kandydatów na rzeczoznawcę majątkowego operatów.
Organizujemy comiesięczne, indywidualne spotkania, na których omawiamy aspekty prawne oraz metodykę.
Przedstawiamy wzory operatów szacunkowych, dzięki czemu kandydat może uniknąć podstawowych wielu błędów. Wydajemy odpowiednie zaświadczenia o uczestnictwie w praktykach.

Ile kosztuje praktyka?

Koszt praktyki: ok. 2 000 zł
Dzienniczek praktyk: 100 zł

Kontakt:
biuro@rzeczoznawca24.com
tel. 12 415-87-30
tel. 690-966-707

Praktykę zawodową można rozpocząć w dowolnym momencie!