Wycena nieruchomości

W celu kompleksowej obsługi klientów współpracuję z rzeczoznawcami majątkowymi i biegłymi rewidentami którzy świadczą usługi w zakresie wyceny nieruchomości, wycenie przedsiębiorstw, świadectw energetycznych i termowizji. Wycena nieruchomości jest procesem, który określa wartość mieszkania, domu lub lokalu użytkowego dla wielu celów i przy wykorzystaniu różnorodnych metod, podejść oraz technik. W świetle polskich przepisów prawnych, jedynie osoba, która posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego może dokonywać wyceny nieruchomości. Po dokonanej wycenie otrzymają Państwo od nas operat szacunkowy nieruchomości, który jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości przedmiotu wyceny i stanowi dokument urzędowy. Nasze biuro świadczy swoje usługi w Krakowie oraz na terenie całego województwa Małopolskiego.

Wartość nieruchomości określa się:

 • w celu zabezpieczenia kredytów bankowych,
 • by ustalić cenę transakcyjną kupna-sprzedaży
 • w celach skarbowo–podatkowych i amortyzacyjnych
 • w sprawach sądowych i komorniczych
 • w sprawach wywłaszczeniowych i odszkodowawczych
 • w przypadku darowizn i spadków
 • w celu ustalenia wartości służebności przesyłu
 • w przypadku podziału majątku, zniesienia współwłasności
 • by uzyskać rekompensaty za utracone nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • w przypadku ubezpieczeń majątkowych
 • w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • w celu ustalenia wysokości opłat planistycznych, adiacenckich oraz opłat z tytułu ustalenia wysokości opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji
 • w celu ustalenia wartości poniesionych nakładów
 • dla indywidualnych celów inwestora