Wycena nieruchomości

W celu kompleksowej obsługi klientów współpracuję z rzeczoznawcami majątkowymi i biegłymi rewidentami, którzy świadczą usługi w zakresie wyceny nieruchomości, przedsiębiorstw, świadectw energetycznych i termowizji. Procesem tym nazywamy określanie wartości mieszkania lub domu dla wielu celów i przy wykorzystaniu różnorodnych metod, podejść oraz technik. Zgodnie z polskim prawem może dokonać tego jedynie rzeczoznawca majątkowy. Wycena domu, mieszkania czy lokalu użytkowego wymaga poświadczenia dokumentem urzędowym. Dlatego po zrealizowaniu usługi otrzymają Państwo od nas opinię autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości przedmiotu tzw. operat szacunkowy.

Wartość nieruchomości określa się:

 • w celu ochrony kredytów bankowych,
 • W celu ustalenia ceny transakcji kupna-sprzedaży
 • w celach skarbowo–podatkowych i amortyzacyjnych
 • w procesach sądowych i komorniczych
 • w postępowaniach dotyczących wywłaszczeń i odszkodowań
 • w sytuacji uzyskania darowizn i spadków
 • dla ustalenia wartości służebności przesyłu
 • w sytuacji podziału majątku, zniesienia współwłasności
 • w celu uzyskania rekompensaty za utracone nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami RP
 • w sprawie ubezpieczeń majątkowych
 • dla aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • dla ustalenia wysokości opłat planistycznych, adiacenckich oraz opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji
 • dla ustalenia wartości poniesionych nakładów
 • w celu indywidualnych planów inwestora