Wycena maszyn drogowych

Maszyna i urządzenia drogowe to ruchomości przeznaczona do budowy, konserwacji i naprawy dróg, w tym ulic, placów i lotnisk.

W wielu przypadkach maszyny i urządzenia drogowe stanowią aktywa przedsiębiorstwa (środki trwałe), obejmujące składniki aktywów o długotrwałym użytkowaniu oraz o stosunkowo znacznej wartości jednostkowej oraz obrotowe.

W zależności od przeznaczenia wyróżnia się maszyny drogowe do:

 • robót ziemnych
  • spycharka
  • równiarka
 • budowy nawierzchni bitumicznych
  • otaczarka
  • frezarka asfaltu
  • walec drogowy
  • rozściełacz do asfaltu
  • przecinarka
  • recykler
  • skrapiarka
 • budowy nawierzchni betonowych
  • układarka betonu
 • do robót wykończeniowych, do prac przy utrzymaniu dróg
  • remonter
  • malowarka
  • zamiatarka
  • odśnieżarka
  • pługopiaskarka
  • pług odśnieżny

W przypadku wyceny maszyn drogowych bierze się pod uwagę między innymi:
markę, model, typ, parametry, wyposażenie, rok produkcji, stan techniczny, stopień zużycie, przebyte naprawy/uszkodzenia.

Najczęściej maszyny drogowe wycenia się dla celów komorniczych, księgowych lub pod zabezpieczenie bankowego.

Maszyny eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem i przestrzeganiem wszystkich zasad bezpieczeństwa oraz systematycznie poddawane odpowiedniej konserwacji mogą działać przez wiele lat od zakupu.