Maszyny drogowe

Maszyna drogowa to maszyna przeznaczona do budowy, konserwacji i naprawy dróg kołowych, w tym ulic, placów, lotnisk.
W zależności od przeznaczenia wyróżnia się maszyny drogowe do:

 • robót ziemnych
  • spycharka
  • równiarka
 • budowy nawierzchni bitumicznych
  • otaczarka
  • frezarka asfaltu
  • walec drogowy
  • rozściełacz do asfaltu
  • przecinarka
  • recykler
  • skrapiarka
 • budowy nawierzchni betonowych
  • układarka betonu
 • do robót wykończeniowych, do prac przy utrzymaniu dróg
  • remonter
  • malowarka
  • zamiatarka
  • odśnieżarka
  • pługopiaskarka
  • pług odśnieżny

W przypadku wyceny maszyn drogowych bierze się pod uwagę między innymi:
Markę, model, typ, wyposażenie rok produkcji, stan techniczny, zużycie.