OFERTA

Cel wyceny

Określenie wartości ruchomości dla jakiegoś powodu to cel wyceny. Może on wynikać z ustaleń pomiędzy rzeczoznawcą, a zamawiającym usługę lub z obowiązujących przepisów znajdujących się w prawie. Najczęściej szacuje się wartość w przypadkach podziału majątku, a także ustalenia ceny kupna-sprzedaży.

Wycena ruchomości

W celu oszacowania wartości linii produkcyjnej, maszyn rolniczych, urządzeń budowlanych, sprzętu komputerowego, aparatury medycznej, a także innych środków trwałych stanowiących majątek firm prowadzona jest wycena ruchomości.Odbiorcą tego postępowania są m.in. klienci indywidualni czy przedsiębiorstwa.

Wycena nieruchomości

W świetle polskiego prawa wycena nieruchomości może zostać wykonana jedynie przez rzeczoznawcę majątkowego, który posiada stosowne uprawnienia. Jest to proces określający wartość domu, mieszkania czy też innego lokalu użytkowego. Może on zostać przeprowadzony za pomocą użycia różnych technik i metod.

Audyty i świadectwa energetyczne

W celu określenia wielkości zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu wystawia się audyty i świadectwa energetyczne. Są to dokumenty szacujące zużycie potrzebnej energii do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody czy też klimatyzacji.

Inwentaryzacja

Aby przedstawić rzeczywisty stan istniejącego budynku potrzebna jest inwentaryzacja budowlana. Stanowi ona zazwyczaj część przebudowy domu m.in. zmianę podziału pomieszczeń lub rozbudowę dotychczasowych. Projekt techniczny może zostać przygotowany dokumentu w postaci elektronicznej lub papierowej.

Podział majątku wspólnego

W momencie wstąpienia w związek małżeński na mocy ustawy wszystkie nabyte ruchomości i nieruchomości w czasie jego trwania stanowią własność obojga małżonków Podział majątku wspólnego jest więc koniecznością w przypadku rozwodu, chyba że przed zawarciem małżeństwa była podpisana intercyza.