Oferta

Cel wyceny

  • określenie udziału środków trwałych w majątku przedsiębiorstwa,
  • określenie wartości dla celów podziału majątku,
  • oszacowanie środków technicznych dla potrzeb dokonania przekształceń własnościowych, upadłości, fuzji, likwidacji przedsiębiorstwa,
  • ustalenie wartości początkowej i wysokości odpisów amortyzacyjnych,
  • określenie wartości zabezpieczenia kredytu, pożyczki lub zastawy,
  • określenie wartości likwidacyjnej jako ceny wywoławczej na przetargu, aukcji, licytacji,

Wycena ruchomości

brakuje tekstu przewodniego

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości jest procesem, który określa wartość mieszkania, domu lub lokalu użytkowego dla wielu celów i przy wykorzystaniu różnorodnych metod, podejść oraz technik. W świetle polskich przepisów prawnych, jedynie osoba, która posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego może dokonywać wyceny nieruchomości. Po dokonanej wycenie otrzymają Państwo od nas operat szacunkowy nieruchomości, który jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości przedmiotu wyceny i stanowi dokument urzędowy. Nasze biuro świadczy swoje usługi w Krakowie oraz na terenie całego województwa Małopolskiego.

Audyty i świadectwa energetyczne

Jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja budowlana, inaczej projekt techniczny jest szczegółowym przedstawieniem rzeczywistego stanu istniejącego budynku; inwentaryzacja wykonywana jest w postaci dokumentacji elektronicznej lub papierowej.

Wycena pod kredyt