Wycena ruchomości

Maszyny drogowe

Maszyna drogowa to maszyna przeznaczona do budowy, konserwacji i naprawy dróg kołowych, w tym ulic, placów, lotnisk.

Maszyny rolnicze

Są to maszyny, urządzenia zbudowane z mechanizmów lub zespołu mechanizmów stosowane w rolnictwie.

Wycena dzieł sztuki

Dzieła sztuki to bardzo specyficzna grupa pośród wycenianych przez nas ruchomości. Wymaga ona od rzeczoznawcy dużej wiedzy na temat rynku dzieł sztuki oraz doświadczenia. Po co wykonuje się wycenę dzieła sztuki?

Wycena maszyn i urządzeń

Maszyny budowlane to  grupa urządzeń stosowanych w robotach budowlanych. Wycena maszyn i urządzeń, a w szczególności maszyn budowlanych, to wiodąca usługa w naszej firmie. Wykonujemy profesjonalne wyceny, kierując się wszystkimi normami i obowiązującymi zasadami.

Wycena środków trwałych i technicznych

Nasze biuro oferuje profesjonalną wycenę wszelkich środków trwałych. Wyceny wykonujemy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Wycena środka trwałego może być przydatna w wielu sytuacjach, a zgłaszającymi się do nas klientami są zarówno duże przedsiębiorstwa, małe i średnie firmy, wszelakie instytucje, jak i osoby prywatne.

Auta

Co wyceniamy:

  • wycena oszacowanie wartości taboru samochodowego
  • wycena wartości samochodów osobowych
  • wycena wartości samochodów ciężarowych
  • wycena wartości naczep
  • wycena przyczep
  • wycena cystern

Wycena przedsiębiorstwa

Wartości przedsiębiorstwa stanowi element gospodarki rynkowej. Ma ogromne znaczenie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, a co za tym idzie istotnie wpływa na alokację kapitału. Jest również niezbędna podczas fuzji i przejęć.

Sprzęt medyczny

Sprzęt medyczny, aparatura medyczna, narzędzie, przyrząd, aparat, sprzęt, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, włączając oprogramowanie niezbędne do właściwego stosowania wyrobu, przeznaczone przez wytwórcę do stosowania u ludzi.