Wycena przedsiębiorstwa

Jeżeli jesteś właścicielem firmy i przygotowujesz się do sprzedaży udziałów w firmie. Jeżeli chcesz wnieść swoje  przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część (ZCP) do innej jednostki. Jeżeli jesteś inwestorem, który chce podjąć właściwe decyzje inwestycyjne, opierając je na faktycznej wartości przedsiębiorstwa. Jeżeli chcesz poznać faktyczną wartość swoich aktywów rzeczowych (nieruchomości, maszyn i środków transportu) oraz wartości niematerialnych (np. znaków towarowych, know-how, własnych programów komputerowych).W tej dziedzinie pomogą Ci nasi rzeczoznawcy i specjaliści od wyceny, którzy przygotują raport z wyceny i doradzają, jak bezpiecznie i korzystnie przeprowadzić transakcję.

-Wyceny przedsiębiorstw,

-Wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP),

-Wyceny wartości niematerialnych,

-Wyceny wierzytelności,

-Wyceny innych aktywów.

Wartości przedsiębiorstwa stanowi element gospodarki rynkowej. Ma ogromne znaczenie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, a co za tym idzie istotnie wpływa na alokację kapitału. Jest również niezbędna podczas fuzji i przejęć.

Gdy porównamy wycenę z kapitalizacją rynkową spółki okaże się, czy firma jest niedowartościowana, czy też może inwestorzy zbyt optymistycznie postrzegają przyszłość danego przedsiębiorstwa.

Ponadto szczegółowa prognoza pozwala właścicielom i zarządowi na poznanie czynników wewnętrznych i zewnętrznych mających wpływ na wartość oraz daje możliwość podjęcia działań zwiększających wartość dla akcjonariuszy.

Rozróżniamy następujące rodzaje metod wyceny:

  • Metody majątkowe
  • Metody porównawcze
  • Metody dochodowe (DCF)