Agnieszka Figiel Rzeczoznawca

o nas cel wyceny maszyny
drogowe
maszyny
rolnicze
szkolenia wycena
dzieł sztuki
świadectwa
energetyczne
praktyki środki trwałe
i techniczne
inwentaryzacja sprzęt
medyczny
wycena
przedsiębiorstw
blog

CEL WYCENY

  • określenie udziału środków trwałych w majątku przedsiębiorstwa,
  • określenie wartości dla celów podziału majątku,
  • oszacowanie środków technicznych dla potrzeb dokonania przekształceń własnościowych, upadłości, fuzji, likwidacji przedsiębiorstwa,
  • ustalenie wartości początkowej i wysokości odpisów amortyzacyjnych,
  • określenie wartości zabezpieczenia kredytu, pożyczki lub zastawy,
  • określenie wartości likwidacyjnej jako ceny wywoławczej na przetargu, aukcji, licytacji,
  • ustalenie kwoty bazowej w negocjacjach cenowych celem zawarcia umowy,
  • ustalenie wartości rynkowej jako podstawy wyznaczenia wysokości podatku, cła, akcyzy, opłaty skarbowej,
  • ustalenie wysokości szkody dla potrzeb postępowania ubezpieczeniowego,
  • określenie czynszu za najem.
Agnieszka FigielRzeczoznawcaAgnieszka Figiel RzeczoznawcaAgnieszka Figiel Rzeczoznawca