Agnieszka Figiel Rzeczoznawca

o nas cel wyceny maszyny
drogowe
maszyny
rolnicze
szkolenia wycena
dzieł sztuki
świadectwa
energetyczne
praktyki środki trwałe
i techniczne
inwentaryzacja sprzęt
medyczny
wycena
przedsiębiorstw
blog

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA

Wartości przedsiębiorstwa stanowi element gospodarki rynkowej. Ma ogromne znaczenie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, a co za tym idzie istotnie wpływa na alokację kapitału. Jest również niezbędna podczas fuzji i przejęć.

Gdy porównamy wycenę z kapitalizacją rynkową spółki okaże się, czy firma jest niedowartościowana, czy też może inwestorzy zbyt optymistycznie postrzegają przyszłość danego przedsiębiorstwa.

Ponadto szczegółowa prognoza pozwala właścicielom i zarządowi na poznanie czynników wewnętrznych i zewnętrznych mających wpływ na wartość oraz daje możliwość podjęcia działań zwiększających wartość dla akcjonariuszy.

Rozróżniamy następujące rodzaje metod wyceny:

  • Metody majątkowe
  • Metody porównawcze
  • Metody dochodowe (DCF)
Agnieszka FigielRzeczoznawcaAgnieszka Figiel RzeczoznawcaAgnieszka Figiel Rzeczoznawca