Wycena przedsiębiorstwa metodą SAN

Wycena przedsiębiorstwa metodą SAN

Jako rzeczoznawcy majątkowi niejednokrotnie podejmujemy się wyceny przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części. W tym zakresie najchętniej sięgamy po metodę SAN, czyli metodę skorygowanych aktywów netto. Na czym to polega?

 

Metoda SAN – jak to działa?

Metoda skorygowanych aktywów netto, czyli w skrócie metoda SAN, wchodzi w skład katalogu metod majątkowych. Opiera się ona na założeniu, że przedsiębiorstwo jest warte tyle, ile stanowi wartość jego składników majątkowych. Konieczne jest jednak skorygowanie tej wartości poprzez odjęcie istniejących zobowiązań. Metoda SAN jest dość miarodajna i rzetelna. Nieprawieni rzeczoznawcy majątkowi popełniają jednak wiele błędów w jej stosowaniu.

Metoda SAN – wycena krok po kroku

Zastosowanie metody SAN wymaga przejścia przez cztery zasadnicze etapy. W pierwszym kroku określa się, jakie aktywa posiada przedsiębiorstwo i dokonuje się oszacowania ich wartości. Przyjmuje się oczywiście wartość rynkową tych dóbr na dzień wyceny. W drugim etapie tak samo wycenia się zobowiązania przedsiębiorstwa. W trzecim kroku natomiast należy ustalić skorygowaną wartość aktywów netto. W tym celu stwierdza się różnicę pomiędzy wartością rynkową aktywów a wartością rynkową zobowiązań. Ostatnim etapem jest uwzględnienie w ramach wyceny istotnych zdarzeń gospodarczych, które wpływają na wartość wycenianego przedsiębiorstwa i które powstały między dniem wyceny a zakończeniem prac nad wyceną.

Gdzie rzeczoznawcy popełniają błędy?

Jak widać zatem z powyższych etapów, wycena przedsiębiorstwa metodą SAN nie jest szczególnie skomplikowana. Jedyną trudnością, z jaką borykają się niewprawieni rzeczoznawcy majątkowi jest określenie wartości aktywów i pasywów. Nie dość, że nie wiedzą jak je zidentyfikować, to jeszcze mają problem z doborem odpowiedniej metody. Częstym błędem, który popełnia się w tym zakresie jest uwzględnienie wyłącznie aktywów i pasywów z bilansu. Tymczasem w ramach przedsiębiorstwa możemy mieć też do czynienia z tymi pozabilansowymi, jak chociażby aktywa niematerialne (znaki towarowe, know-how, patenty i licencje) albo też instrumenty finansowe, należności dochodzone na drodze sądowej i tak dalej. To wszystko wpływa na ostateczną wycenę.

Wycena przedsiębiorstwa – skorzystaj z pomocy specjalistów

Wycena przedsiębiorstwa jest nieco trudniejszym zadaniem niż wycena gruntu lub budynku, dlatego wymaga specjalistycznej i rozległej wiedzy. Nasi specjaliści od lat świadczą usługi w tym zakresie. Mamy na swoim koncie setki zadowolonych klientów.

Dodaj komentarz