Wycena wierzytelności przedsiębiorstwa

Wycena wierzytelności przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa ma nie tylko charakter stricte materialny. Wiele innych elementów wpływa na większą lub mniejszą wartość firmy. W ramach tego posiadane przez firmę wierzytelności. Jak poprawnie je wycenić?

 

Kto i do jakich celów wykorzystuje wycenę wierzytelności?

Wierzytelności przedsiębiorstwa reprezentują określoną wartość, podobnie jak tradycyjnie rozumiane aktywa. Kluczem do ich skutecznej sprzedaży jest jednak dokonanie rzetelnej wyceny. Z usług rzeczoznawców majątkowych w tym zakresie najczęściej korzystają podmioty, skupujące wierzytelności, obracające się w temacie funduszy sekurytyzacyjnych, inwestujące w dłużne papiery wartościowe oraz ci, którzy chcą wykorzystać wierzytelność do różnego rodzaju operacji, jak chociażby aport wierzytelności w celu podwyższenia kapitału własnego.

Jakie wierzytelności podlegają wycenie?

Oczywiście nie wszystkie wierzytelności mogą zostać wycenione. Wymieniając te, w odniesieniu do których określenie ich wartości jest możliwe, należałoby wymienić chociażby obligacje lub wierzytelności z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, wierzytelności zagrożone, czyli takie, co do których istnieje wysokie ryzyko, iż dłużnik nie spłaci ich w wymaganym terminie, a także należności handlowe oraz portfel wierzytelności przeterminowanych. Każdy ze wskazanych typów wierzytelności wymaga zastosowania nieco innego podejścia i metody wyceny.

Jak dokonuje się wyceny wierzytelności?

Wycena wierzytelności obejmuje sześć podstawowych etapów. Pierwsza faza, związana jest z koniecznością określenia celu wyceny i zakresu prac. Po drugie należy ustalić i skompletować dane, niezbędne do realizacji wyceny. Trzecim elementem jest dokonanie analizy otrzymanych informacji i danych finansowych. W czwartym kroku oceniamy ryzyko i szacujemy koszt finansowania. Po piąte sporządzamy model wyceny, zgodnie z przyjętą metodyką. Finalnie natomiast prezentujemy wyniki przed klientem, przekazując mu jednocześnie gotowy raport z wyceny.

Specjaliści od wyceny wierzytelności przedsiębiorstwa

Wszechstronni rzeczoznawcy majątkowi nie pozostają wyłącznie w branży nieruchomości. Szukamy zleceń w obrębie różnych, innych dziedzin, w których przydatna może okazać się nasza szeroka wiedza, wieloletnie doświadczenie i skuteczna pomoc. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Dodaj komentarz