Wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą

Wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą

Wyceny przedsiębiorstwa można dokonać również przy użyciu metody porównawczej (metody mnożnikowej lub metody rynkowej). Bazuje ona na stosunkowo prostych założeniach, dlatego chętnie sięgają po nie osoby, dokonujące wyceny. Jak poprawnie ją stosować?

 

Wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą – podstawowe założenia

Metoda porównawcza sprowadza się do przemnożenia wybranej wielkości ekonomicznej przez ustalony mnożnik finansowy. Wspomniane mnożniki określa się z kolei przy użyciu wartości kapitału lub przedsiębiorstwa innych podmiotów porównywalnych oraz osiąganych przez te przedsiębiorstwa wyników ekonomiczno-finansowych. Najważniejszym zadaniem osoby, dokonującej wyceny jest zatem rzetelny wybór danych do porównań.

Jak wybrać przedsiębiorstwa do porównań?

Dany podmiot może zostać uznany za porównywalny, jeżeli spełni kilka, istotnych kryteriów. Przede wszystkim musi on posiadać ten sam lub maksymalnie zbliżony przedmiot działalności do wycenianego przedsiębiorstwa. Poza tym ważne jest, aby działał na tym samym rynku. Chodzi tutaj o podobieństwo geograficzne. Trzecim kryterium jest natomiast skala działalności. Nie można ze sobą zastawiać dużych przedsiębiorstw z tymi mikro, zatrudniającymi co najwyżej kilka osób. Tak pozyskane dane będą z kolei stanowiły bazę do dalszej analizy. Rzecz jasna nie da się zebrać idealnej grupy podmiotów, spełniających wszystkie kryteria podobieństwa, dlatego ważne jest dokonanie stosownej korekty z użyciem stosownych mnożników.

Etapy wyceny przy metodzie porównawczej

Poprawnie wykonana wycena przy użyciu metody porównawczej musi posiadać ściśle określone etapy. W pierwszej fazie rzeczoznawca majątkowy wybiera podmioty do porównań. Dalej decyduje się na konkretne mnożniki, które pozwolą skorygować uzyskane dane. W trzecim etapie osoba wyceniająca określa mnożnik bazowy, stanowiący podstawę wyceny. Po czwarte natomiast ustala się wartość kapitału własnego. Piąty etap to wspomniana korekta. W szóstym etapie rzeczoznawca ustala wagi dla poszczególnych mnożników bazowych (o ile jest więcej niż jeden). Ostatecznie natomiast podstawia się uzyskane dane pod właściwy wzór, który pozwala na otrzymanie ostatecznego rezultatu.

Profesjonalni rzeczoznawcy majątkowi

Dokonując poprawnej, rzetelnej i kompleksowej wyceny przedsiębiorstwa rzeczoznawcy majątkowi raczej nie bazują wyłącznie na metodzie porównawczej. Większość profesjonalistów traktuje ją wyłącznie jako metodę pomocniczą.

Dodaj komentarz