Czy warunki zabudowy znikną?

Czy warunki zabudowy znikną?

Projektowane zmiany w planowaniu przestrzennym mogą znacząco utrudnić życie inwestorom. Na mocy tworzonej ustawy inwestycyjnej między innymi mogą zniknąć warunki zabudowy. Co to oznacza dla przyszłych inwestycji?

 

Nowa ustawa inwestycyjna

Projekt ustawy inwestycyjnej, a właściwie projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego jest obecnie przygotowywany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Zdecydowano się na wprowadzenie pewnych modyfikacji przepisów, ponieważ stwierdzono konieczność przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego i zapewnienia większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć. Teoretycznie mają na tym zyskać wszyscy inwestorzy, ale tak naprawdę ustawa jest kreowana głównie z myślą o tych, realizujących określone inwestycje na gruntach Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Warunki zabudowy po nowemu

Najbardziej kontrowersyjnym rozwiązaniem, które ma pojawić się w nowej ustawie, jest ustanowienie terminu ważności dla wydanych warunków zabudowy. W ciągu trzech lat od wejścia w życie ustawy inwestycyjnej wszelkie decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu stracą ważność. Tymczasem nowe akty wydawane będą tylko na okres trzech lat. Pomysł ten wywołał burzę w środowisku deweloperów. Wskazuje się, że zamiast ułatwić im życie, nowa ustawa znacząco je utrudni. Deweloperzy wskazują, że takie rozwiązanie całkowicie zniechęci do inwestowania w Polsce.

Inne, planowane zmiany

Poza ograniczeniem terminu ważności warunków zabudowy projektowane jest stworzenie nowych aktów planistycznych. Pojawi się między innymi plan regulacyjny, w ramach którego wiodącą rolę w opracowaniu i procedowaniu będzie mógł odgrywać inwestor albo Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości, przygotowujący w ten sposób działki budowlane pod inwestycje. Co ciekawe plan ten będzie mógł zostać uchwalony wbrew ustaleniom planu miejscowego oraz studium. Innym, nowym rozwiązaniem będzie umowa urbanistyczna, która określi ramy finansowe i wykonawcze inwestowania oraz obowiązki poszczególnych inwestorów, związane z realizacją inwestycji celu publicznego. Planowane jest też wdrożenie zintegrowanego pozwolenia na budowę. W ramach jednej decyzji wydane zostaną wszystkie niezbędne rozstrzygnięcia do rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych.

Czy projektowane zmiany będą korzystne?

Tak naprawdę dopiero wtedy, gdy zobaczymy ostateczny projekt ustawy, będzie można przesądzić o tym, czy planowane zmiany są korzystne czy nie. Na razie jednak kolejne pomysły ministerstwa inwestycji i rozwoju budzą wiele emocji i ożywionych dyskusji.

Dodaj komentarz