Rzeczoznawca majątkowy – jakie ma uprawnienia?

Rzeczoznawca majątkowy – jakie ma uprawnienia?

Rzeczoznawstwo majątkowe to działalność zawodowa, wykonywana przez wykwalifikowanych rzeczoznawców na zasadach określonych w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. Z ich usług korzysta się coraz częściej, w bardzo różnych dziedzinach życia. A jakie właściwie posiadają uprawnienia?

 

Kto może zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Rzeczoznawcą majątkowy to osoba, posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Z dniem wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych, uzyskuje on prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego „rzeczoznawca majątkowy”. Tytuł ten podlega ochronie prawnej. Rzeczoznawca majątkowy może prowadzić działalność we własnym imieniu jednoosobowo lub w ramach spółki osobowej, a także w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej u podmiotu prowadzącego działalność w zakresie szacowania nieruchomości. Co również istotne, rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do stałego doskonalenia posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz dokumentowania wypełniania tego obowiązku.

Jakie uprawnienia posiada rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określenia wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. W ramach wykonywanych czynności może też sporządzać opracowania i ekspertyzy, które nie stanowią operatów szacunkowych i dotyczą: rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku, efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju, skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych, oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali, bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości, określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora, wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości, a także wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Inne kompetencje rzeczoznawców majątkowych

Rzeczoznawcy majątkowi podejmują się też często wycen, niezwiązanych bezpośrednio z rynkiem nieruchomości i teoretycznie niewymagających szczególnych kwalifikacji, takich jak wycena przedsiębiorstw, ich zorganizowanych części, środków trwałych i technicznych, dzieł sztuki i tak dalej. Dodatkowo niektórzy z nich wykonują poboczne usługi, jak chociażby audyty energetyczne i sporządzanie świadectw energetycznych.

Ważna jest wszechstronność

W zawodzie rzeczoznawcy majątkowego kluczową cechą jest wszechstronność. Klienci ufają tym rzeczoznawcom, którzy proponują im szeroki wachlarz usług. Dobrze jest bowiem załatwić wiele spraw w jednym miejscu, współpracując tylko z jedną osobą. Nasi specjaliści podejmują się każdego rodzaju wycen. Nie boimy się wyzwań i trudnych zagadnień. Klienci przychodzą do nas z różnorodnymi problemami. Zawsze jednak udaje nam się znaleźć optymalne rozwiązanie. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Dodaj komentarz